کارتون: عواقب با ماشین از روش رد شدن!

Published December 30, 2011 by free shabnamm adadzadeh

یاد رد شدن ماشین پلیس از روی معترضین در روز عاشورای سال ۸۸ افتادم.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: