بالاترین و تحریم مجاهدین

Published December 25, 2011 by free shabnamm adadzadeh

مدتی است که سایت بالاترین ارسال لینک از سایت همبستگی ملی، هوادار و مروج ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق، را ممنوع کرده است. اگرچه، دلیل ذکرشده (ارسال لینک از سایت مورد نظر شما به دلیل درج مطالب مشابه از سایتهای دیگر در بالاترین مجاز نیست) تناسب مناسبی با سایت های خبری فارسی زبان ندارد، بهرحال قابل تقدیر است. اگرچه، سایت انقلاب اسلامیِ بنی صدر، که بخش قابل توجهی از مطالب آن کپی از سایت های دیگر است، مسدود نشده است. از اینرو، بهتر می بود، بنا بر قوانین ارسال لینک در بالاترین، علت مسدود شدن سایت همبستگی ملی را ترویج تروریسم و خشونت عنوان می کردند، تا کپی کاری از سایت های دیگر.
ضمنن، سایت همبستگی ملی، تا پیش از تحریم شدن در سایت بالاترین، بطور متوسط 3857 بازدید کننده در روز داشت، که این رقم پس از تحریم، به 3238 بازدید کننده در روز کاهش یافته است، یعنی به اندازه جمعیت کمپ اشرف!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: