فیلم از یاران گمنام جنبش سبز از داخل زندان گوهردشت

Published December 23, 2011 by free shabnamm adadzadeh

ملاقات حضوری به زندانیان گوهر دشت نمی دهند، یاران گمنام جنبش سبز از داخل زندان فیلم می گیرند و به بیرون می فرستند. در این سی ثانیه این هشت آزاده را می شود دید: رضا رفیعی، مجید توکلی، مسعود باستانی، مهدی محمودیان، عیسی سحرخیز، داوود سلیمانی، رسول بداقی و احمد زیدآبادیAdvertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: