پلاكارد بزرگ دراتوبان مدرس: اشرف يريد اسقاط النظام؛ بزرگ به عظمت جایگاه اشرف نشینان در قلب مردم ایران!

Published December 21, 2011 by free shabnamm adadzadeh

*

و اما بعد،

————————
*

این کلیپ کوتاه که از سیمای آزادی مجاهدین خلق پخش شده است نشان می دهد که هواداران مجاهدین، پلاکاردی را آن هم در سمت داخل یک پل هوایی چسبانیده اند و بعد از این فعالیت ضد نظام فیلم گرفته اند. جادارد که به این عزیزان یک خسته نباشید بزرگ بگوییم. حالا اینکه اینجا تهران است و نه نجف اشرف!، و مردم هم به زبان فارسی صحبت می کنند و نه عربی به کنار.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: